Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd
Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd
Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd
Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd
Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd
Nội thất văn phòng công ty Ruby's Wolrd

Tên dự án: Nội thất văn phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM&DV Ruby’s World

Năm thi công: 2017
Địa chỉ: Quốc Oai – Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất văn phòng