Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm
Nội thất nhà phố ở Gia Lâm

Tên dự án: Nội thất nhà phố

Chủ đầu tư: Chị Tuyết

Năm thi công: 2016
Địa chỉ: Gia Lâm – Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất căn hộ chung cư