Tên dự án: Nội thất nhà phố – gia đình chị Hoa

Năm thi công: 2017
Địa chỉ: Quận Tây Hồ – Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất nhà phố