Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes
Nội thất căn hộ Park 2 Vinhomes

Tên dự án: Nội thất chung cư Park 2 Vinhomes Times City

Chủ đầu tư: Chị Tú

Năm thi công: 2017
Địa chỉ: Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất căn hộ chung cư