Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội
Nội thất chung cư tại Hà Nội

Tên dự án: Nội thất chung cư – Căn hộ nhà Ms Dương

Năm thi công: 2017
Địa chỉ: Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất căn hộ chung cư