Nội thất căn hộ chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Nội thất căn hộ chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Nội thất căn hộ chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Nội thất căn hộ chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Nội thất căn hộ chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu

Tên dự án: Nội thất chung cư Goldmark City

Năm thi công: 2017
Địa chỉ: 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TKA Việt Nam
Đơn vị sản xuất và lắp đặt: Nhà máy nội thất Tháng Năm
Hạng mục: Nội thất căn hộ chung cư